AltCountryForum Review

CD REVIEW
By Martin Overheul
AltCountryForum.nl (Netherlands), January 27, 2010

(Translated from the original)

What strikes you first about the voice of Canadian singer-songwriter Karyn Ellis is her appealing mixture of youthful innocence and feminine sensuality. Ellis’ timbre is both clear and raspy, a combination that always works for me. Thus is the case on ‘Even Though The Sky Was Falling’, the third album of a singer who has proven herself in her own country but who still urgently needs to be embraced in Europe.

Strange that it took almost five years for a follow up to appear after her outstanding album ‘Hearts Fall’, a disk which gave her some positive attention on a national and international level. Not hip enough for the music scene of recent years? Not glossy enough for easy consumption? Too hard to get a handle on? Who knows what is going on in the minds of record executives. Not much, I think.

‘Even Though The Sky Was Falling’ has been on my iPod for a while now and the album was more than worth waiting for. Here we find another impressive dimension to Karyn Ellis’ talent: the originality and ingenuity of her folk-pop sound (that name comes from her, not me). Not surprisingly, her music shares similarities with equally independent, creative spirits like Dory Previn, Ricky Lee Jones, Devon Sproule and Feist.

Ellis opens with the captivating ‘Be My Girl’, a song so meaty that it sets the bar high for the rest of the album. It is followed by the elegant ballad ‘Not Looking For Love’, which it turns out is equally strong – if not more so – characterized by Ellis’ writing and singing abilities. Beautiful instrumentation, ingenious melody and gorgeous lyrics.

And so it goes on, as if writing a brilliant song were child’s play, with the title track ‘Even Though The Sky Was Falling’, ‘Ten Stories’ and ‘Motorcycle Ride’ as undisputed highlights. But it is challenging to identify a single standout on an album that is so remarkably clear and consistent.

Karyn Ellis is a singer we simply must embrace in Europe.

****************

(ORIGINAL ARTICLE in DUTCH)

Karyn Ellis – Even Though The Sky Was Falling

Het eerste dat opvalt aan de stem van de Canadese singer-songwriter Karyn Ellis is de aantrekkelijke mix van jeugdige onschuld en vrouwelijke sensualiteit. Ellis’ timbre is tegelijk helder en hees, een combinatie die bij mij altijd werkt. Dus ook in het geval van ‘Even Though The Sky Was Falling’, het derde album van een in eigen land alom gewaardeerde zangeres die in Europa maar eens dringend aan de borst gedrukt moet worden.

Merkwaardig dat het bijna vijf jaar heeft geduurd voordat er een opvolger verschijnt van Ellis’ uitstekende vorige album ‘Hearts Fall’, een plaat waarmee ze zowel nationaal als internationaal toch enige aandacht kreeg. Niet hip genoeg in de muziekscene van de voorbije jaren? Te weinig hapklare brokken? Te eigenzinnig? Wie weet wat er zoal rondgaat in de hoofden van platenbazen. Niet veel, denk ik soms.

karyn ellis_pMaar goed, ‘Even Though The Sky Was Falling’ staat al een tijdje op mijn iPod en het album maakt het lange wachten meer dan waard. Waarmee we bij een volgende markante dimensie van Karyn Ellis’ talent belanden: de originaliteit en inventiviteit van haar folkpop (die benaming komt van haar, niet van mij). Daardoor is het niet vreemd dat haar muziek gelijkenissen vertoont met even creatieve en onafhankelijke geesten als Dory Previn, Rickie Lee Jones, Devon Sproule en Feist.

Ellis opent met het innemende ‘Be My Girl’, een song waarin zoveel vlees en bloed zit dat de lat meteen behoorlijk hoog ligt. Het kenschetst Ellis’ componeer- en zangtalent dat het niveau op het volgende nummer, de zwierige ballade ‘Not Looking For Love’, minimaal op hetzelfde peil ligt, zo niet iets hoger. Prachtige instrumentatie, ingenieuze zanglijn en een heerlijke tekst.

En zo gaat dat maar door, alsof het schrijven van een prachtige song kinderspel is, met titelnummer ‘Even Though The Sky Was Faling’, ‘Ten Stories’ en ‘Motorcycle Ride’ als onbetwiste hoogtepunten. Al is het op zich best moeilijk om uitschieters aan te wijzen op een album dat zo opmerkelijk eenduidig en consistent is.

Karyn Ellis is een zangeres die we in Europa maar eens dringend aan de borst moeten drukken.

http://www.altcountryforum.nl/2010/01/27/karyn-ellis-even-though-the-sky-was-falling/